დაგვიკავშირდით : +995 591 961 111
ელ-ფოსტა : irina@hr4b.ge

შრომითი დოკუმენტაციის გამართვა

გთავაზობთ შრომითი დოკუმენტაცის პაკეტის შექმნას, რომელშიც მაქსიმალურად გათვალისწინებული იქნება თქვენი კომპანიის სპეციფიკა და დაცული შრომითი კანონმდებლობის მოთხოვნები:

შინაგანაწესი

შრომითი ხელშეკრულებები

HR პოლიტიკები და პროცედურები

HR ბრძანებები

თანამდებობრივი ინსტრუქციები