დაგვიკავშირდით : +995 591 961 111
ელ-ფოსტა : irina@hr4b.ge

რეკრუტინგი

ჩვენი გეხმარებით ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე საშუალო და მაღალი დონის მენეჯერებისა და კვალიფიციური  სპეციალისტების მოძიებასა და შერჩევაში.

სწორედ ამ მიზნით შევქმენით მაღალი დონის კანდიდატების ბაზა.

ვაკანსიაზე მუშაობისას პირველ რიგში ჩვენი ბაზიდან ვარჩევთ კანდიდატებს.

ასეთი მეთოდით მუშაობა გვეხმარება უმოკლეს ვადაში მოვძებნოთ კომპანიისთვის სასურველი თანამშრომელი.

ვაკანსიაზე მუშაობისას:

ვეცნობით კომპანიის ორგანიზაციულ კულტურას

ვეხმარებით ვაკანსიის სწორად ჩამოყალიბებაში

ვაყალიბებთ შესაბამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს

ვქმნით კანდიდატის მოძიების საუკეთესო სტრატეგიას

ვადგენთ ვაკანსიის გამართულ და კანონთან შესაბამის განცხადებას

ვავლენთ ყველაზე ეფექტურ არხებს და შერჩევის მეთოდებს

ვაწარმოებთ CV/რეზიუმეების გადარჩევას, პირადად ვესაუბრებით, ვადგენთ მათ პროფილს, ვამოწმებთ რეკომენდაციებს

ვასრულებთ შერჩევის სრულ პროცესს CV-ების განხილვიდან დაწყებული რეკომენდაციების გადამოწმებით დასრულებული

წარვუდგენთ კომპანიას საუკეთესო კანდიდატებს და ვეხმარებით მათთან მოლაპარაკებების წარმოებაში

ვაკანსიაზე მუშაობის ვადა                –          2-4 კვირა