+995 591 96 11 11
 irina@hr4b.ge

HR ანალიტიკის სერტიფიცირებული ტრენინგი

ვაცხადებთ მიღებას HR ანალიტიკის სერტიფიცირებულ კურსზე.
?HR ანალიტიკის მოცემული ტრენინგი არის სიახლე ქართულ სივრცეში, შემუშავებულია სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალების მიერ საუკეთესო პრაქტიკებზე დაფუძნებით.
? ტრენინგის მიზანია მონაწილეებში განავითაროს ისეთი უნარები და კომპეტენციები, რომლებიც მისცემთ HR სფეროს წარმომადგენლებს მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებისა და მაღალი რგოლის მენეჯერებთან, კომპანიის დამფუძნებლებთან არგუმენტირებული წინადადებების, პროექტებისა და გადაწყვეტების წარდგენის საშუალებას. ტრენინგი დაეხმარებათ მონაწილეებს გადავიდნენ HR-ს სტრატეგიულ დონეზე, ისაუბრონ მონაცემებით და არა ემოციებით, დაამკვიდრონ და განამტკიცონ HR-ს უმნიშვნელოვანესი და თანამედროვე როლი ბიზნეს განვითარებაში.
?ტრენინგი განკუთვნილია: HR სფეროს წარმომადგენლებისა და იმ პირებისათვის, ვინც ფაქტობრივად ასრულებს HR-ის როლს კომპანიაში.
? კურსზე დასწრების წინაპირობას წარმოადგენს Excel-ის საბაზისო დონეზე ცოდნა.
? ტრენინგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
?2 შეხვედრა
?ტრენერი – ირინა შალამბერიძე
✔ HR მონაცემების დამუშავების მნიშვნელობა და საჭიროება
✔ HR ფაქტები და პროცესების რაოდენობრივი აღრიცხვის სისტემის შემუშავება
✔ მონაცემების აღრიცხვასა და დამუშავებაში HR სოფტის როლი და ალტერნატიული მეთოდები
✔ HR KPIs vs HR მეტრიკები
✔ 20 ძირითადი HR მეტრიკის გამოანგარიშების ფორმულა
✔ წლიური და კვარტალური ანგარიშებისთვის მომზადება დეშბორდების მეშვეობით.
?8 შეხვედრა
?ტრენერი – ეთერ სახოკია
✔ აბსოლიტური, ფარდობითი და შერეული მისამართები, Flash Fill, Paste Special. Table Format. Name
Manager. Duplicates. Go to
✔ ლოგიკური ფორმულები (IF, IFERROR, AND, OR)
✔ სტატისტიკური და მათემატიკური ფორმულები (AVERAGEIFS, COUNTIFS, SUMIFS, COUNTA,
COUNTBLANK, MODA, MEDIAN)
✔ Conditional Formatting (Highlight Cells Rules). Conditional Formatting with Formulas, TEXT TO COLUMNS.
✔ თარიღის ფორმულები (TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR, DATE, WORKDAY, NETWORKDAYS,
NETWORKDAYS.INTL, WEEKDAY, DATEDIF.
✔ მონაცემთა ძებნის ფორმულები (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH), DATA VALIDATION.
✔ Pivot. მონაცემთა ვიზუალიცაზია. Charts.
✔ დინამიური გრაფიკები
✔ Interactive Excel Dashboards
?ტრენერები:
ირინა შალამბერიძე – HR სფეროში 20 წლამდე გამოცდილების მქონე პროფესიონალი, სხვადასხვა ინდუსტრიებში HR დეპარტამენტის განყოფილების ხელმძღვანელი, ჰედჰანთერი, აკრედიტებული ტრენერი, ლექტორი, HR კონსულტანტი, HR4 Business დამფუძნებელი და დირექტორი
ეთერ სახოკია – თავდაცვის სამინისტროს მონაცემთა დამუშავების სპეციალისტი. 2016 წლიდან ექსელის ლექტორი სხვადასხვა უნივერსიტეტებსა და სასწავლო ცენტრებში, 1000-მდე გადამზადებული მონაწილე.
✔მეთოდი: ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულ რეჟიმში, თეორიასთან ერთად განხილული იქნება თემატური რეალისტური სავარჯიშოები.
?განრიგი და საფასური:
✔ ტრენინგის დაიწყება 28 სექტემბერს.
✔ საფასური: 570 ლარი / შესაძლებელია ეტაპობრივი გადახდა.
✔ 10 აგვისტოს ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში მონაწილე მიიღებს 20 %-იან ფასდაკლებას.
✔ 20 აგვისტოს ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში მონაწილე მიიღებს 10 %-იან ფასდაკლებას.
✔ ერთი კომპანიიდან 2 და მეტი მონაწილის შემთხვევაში გავრცელდება 10 %-იანი ფასდაკლება.
✔ ტრენინგის ხანგრძლივობა: 15 საათი, 10 შეხვედრა.
✔ განრიგი: 19:00 სთ-21:30 სთ
✔ ფორმატი: ონლაინ / Zoom
✔ ტრენინგის დასასრულს გაიცემა სერტიფიკატი.
?რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 20 სექტემბერი
? ტრენინგის განრიგსა და ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მონაწილეებს მიეწოდებათ რეგისტრაციის შემდეგ.
? კითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ.