დაგვიკავშირდით : +995 591 961 111
ელ-ფოსტა : irina@hr4b.ge

HR კვლევები

  • შრომითი კმაყოფილების, მოტივაციისა და ჩართულობის რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევა
  • სხვადასხვა ორგანიზაციული განწყობების კვლევა

კვლევა ტარდება მონაწილეთა ანონიმურობისა და კონფიდენციალობის დაცვით.

შედეგების დამუშავება ხორცილდება სტატისტიკური მეთოდებით, ხოლო შედეგების პრეზენტაცია ვიზუალიზირებულია მეტი თვალსაჩინოებისთის.

კომპლექსური HR კვლევის საფუძველზე გთავაზობთ მონაცემებზე დაფუძნებულ მიგნებებსა და  რეკომენდაციებს.