დაგვიკავშირდით : +995 591 961 111
ელ-ფოსტა : irina@hr4b.ge
შეფასების სისტემები

სწორად დაკომპლექტებულ ადამიანურ რესურსებს შესრულების სწორი მართვა სჭირდება, სწორი შეფასება და განვითარება.

ინდივიდუალურად თქვენი კომპანიისთვის შევარჩევთ და შევქმნით KPI 360 კომბინირებული მიზნებზე ორიენტირებული რანგირების კომპეტენციებზე დაფუძნებულ და სხვა შეფასებების სისტემებს.