დაგვიკავშირდით : +995 591 961 111
ელ-ფოსტა : irina@hr4b.ge

შრომითი დოკუმენტაციის გამართვა

საქართველოს შრომის ბაზარი მუდმივად ვითარდება, ასევე იცვლება კანონმდებლობა. დასაქმებულები უფრო მეტად გათვითცნობიერდნენ თავის უფლებებში, ხოლო კანონმდებლობა დამკაცრდა. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს პროცესი გარდაუვალია და საბოლოოდ დადებით შედეგებს მოიტანს. ამავე დროს კომპანიები მზად უნდა შეხვდნენ მიმდინარე ცვლილებებს, შრომითი ურთიერთობები ჰქონდეთ სამართლიან და სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცეული.

სამართლიანი და სამართლებრივად გამართული ურთიერთობების გარეშე წარმოუდგენლად მიგვაჩნია კონკურენტული და ეფექტური კომპანიის შენება, განვითარება.

ამიტომ გთავაზობთ შრომითი დოკუმენტაციისა პაკეტის შექმნას, რომელიც მოიცავს შემდეგი დოკუმენტაციის შექმნას:

სხვადასხვა ტიპის შრომითი ხელშეკრულებები

შინაგანაწესი

პოლიტიკები და პროცედურები

HR ბრძანებები

თანამდებობრივი ინსტრუქციები