დაგვიკავშირდით : +995 591 961 111
ელ-ფოსტა : irina@hr4b.ge

HR კვლევები

შრომითი კმაყოფილების, მოტივაციის და ჩართულობის კვლევა გვაძლევს მენეჯმენტის მიდგომების შესახებ უკუკავშირს, ასევე გვაახლოებს ჩვენს მთავარ ძალასთან – ტალანტებთან, გვეხმარება მათ შენარჩუნებაში, მოტივირებასა და  მაქსიმალური ეფექტურობის მიღწევაში.

თუ დღეს ჩვენ არ მოვუსმენთ მათ, ხვალ ისინი გადავლენ კონკურენტთან ან დარჩენ და იმუშავებენ „ხელფასისთვის“. რთული სათქმელია ამ ორიდან რომელია უარესი.

ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ კვლევას, რომელიც დაგანახებთ ადამიანური რესურსების საჭიროებებს.

კვლევა ტარდება დასაქმებულთა ანონიმურობისა და კონფიდენციალობის დაცვით, რაც მეტ ეფექტურობას იძლევა. შედეგების გაანალიზება ხორცილდება სტატისტიკური მეთოდებით, ხოლო შედეგების პრეზენტაცია ვიზუალიზირებულია მეტი თვალსაჩინოებისთის.